Quai túi gỗ

55.000 VND70.000 VND

MẪU

chữ D màu 01 – 12cm, Chữ D màu 02 – 12cm, Chữ D màu 03 – 12cm, Mây chữ D, Tre tròn xoắn, trúc chữ D – 14cm, chữ D màu 04 – 12cm, tròn bản dẹp màu 01 – 13cm, tròn bản dẹp màu 02 – 14cm, tròn bản dẹp màu 05 – 14cm, tròn bản tròn màu 03 – 14cm, trúc tròn 12cm, trúc tròn 15cm, trúc tròn 9cm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quai túi gỗ”